Eğitim ve Uzmanlık

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi – 2001

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi – 2006

Bilimsel Çalışmalar

Akut Koroner Sendromlarda Tanı (2013), Gebelik ve Hipertansiyon (2013), Primer antifosfolipid sendromlu genç kadın hastada miyokard infarktusu (2004)

İlgi Alanları

İnvaziv Kardiyoloji, Koroner arter hastalığı tanı ve tedavisi,

Ekokardiyografi, Kalp yetersizliği, Valvüler hastalıklar

Deneyimler

Kardiya Kardiyoloji Merkezi 2008 – 2013
Medical Park İzmir Hastanesi – 2014
Atakalp Kalp Hastanesi – 2018

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2001 yılında mezun olan Uzm. Dr. Serkan YAKAN; Dokuz Eylül Üniversitesi Kardiyoloji Bölümünde kardiyoloji alanında uzmanlık yapmak için çalışmalarına devam etmiş ve sırasıyla; Kardiya Kardiyoloji Merkezi 2008-2013, Medical Park İzmir Hastanesi – 2014 yıllarında Kardiyoloji Bölümünde başarılı bir kardiyoloji uzmanı olarak birçok proje ve çalışmada görev almıştır. 2018 yılından günümüze kadar geçen zamanda; Atakalp Kalp Hastanesi’nde kardiyoloji alanında en iyi tıbbi tedavi ve önerileriyle çalışma hayatına devam etmektedir.