Eğitim ve Uzmanlık

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi – 1997                                    İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü – 2003

Bilimsel Çalışmalar

MPV (Ortalama trombosit hacmi) miyokard enfarktüsü        için bir risk faktörümüdür? XX. Ulusal kardiyoloji kongresi, Leopard sendromlu bir olgu nedeniyle kardiyokutanöz sendromlar. Nobel Medicus cilt 3 2007, Akut miyokard enfarktüsü olgularında faktör V Leiden insidansı
Nobel medicus 2005.

İlgi Alanları

Koroner arter hastalığı tanı ve tedavisi, ekokardiyografi,    valvüler hastalıklar ve kalp yetersizliği,

Deneyimler

İstanbul International hospital                                              CCU İstanbul Alman hastanesi                                                KYBÜ Kızılay İstanbul Bayrampaşa Tıp merkezi                      Özel Yalova hastanesi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1997 yılında mezun olan Uzm. Dr. Betül CANÖZ; İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’ nde kardiyoloji alanında uzmanlık yapmak için çalışmalarına devam etmiş ve sırasıyla; İstanbul International hospital CCU,  İstanbul Alman hastanesi KYBÜ ve Özel Yalova Hastanesi kurumlarında 2003-2018 yılları arasında Kardiyoloji Bölümünde başarılı bir kardiyoloji uzmanı olarak birçok proje ve çalışmada görev almıştır. 2018 yılından günümüze kadar geçen zamanda; Atakalp Kalp Hastanesi’nde kardiyoloji alanında en iyi tıbbi tedavi ve önerileriyle çalışma hayatına devam etmektedir.