Bacaklarda şişme hangi hastalıkların belirtisi olabilir?
Bacaklarda şişme (ödem), kalp, böbrek ya da karaciğer rahatsızlıklarına da işaret edebilir. Bu nedenle mutlaka detaylı kan, idrar tahlilleri ve görüntüleme tetkikleri ile değerlendirilmeli ve böbrek, karaciğer hastalıkları ekarte edilmelidir.

Kalp hastalığına bağlı ödemin nedeni kalbin kanı pompalama görevini tam olarak yerine getirememesidir. Kalp yetmezliği diye adlandırdığımız bu durumda ödem sıklıkla bacaklarda görülür ve nadiren yüz ve kolları tutar. Ancak ileri evre kalp yetmezliğine bağlı ödemde bacaklarla birlikte karın boşluğunda sıvı (asit) olabilir.

Bacak toplar damarlarında ki tıkanıklıklar ve veya yetersizliklerde her iki bacakta (diz ile ayak bileği arasında) şişliklerin nedeni olabilir.

Böbrek rahatsızlıklarında bağlı ödemin nedeni idrarla protein kaçağının olmasıdır. Böbrek rahatsızlıklarına bağlı ödem hem bacaklarda hem de yüzde görülebilir. Böbrek rahatsızlığına bağlı bacaklardaki ödem bazen böbrek yetersizliğinin ilk bulgularından olabilir.

Öte yandan ileri evre karaciğer rahatsızlıklarına (siroza) bağlı ödemin sebebi kanda protein (albumin) miktarının azalmasıdır ve ödem hem bacaklarda hem de karında asit şekilde görülebilir.

Bacaklarda şişme (ödem) hangi kalp hastalıklarının habercisi olabilir?
Bacaklarda ödem kalp hastalıklarından sıklıkla kalp yetmezliğinin habercisidir. Sağ veya sol kalp yetersizliğinin sık görülen belirtilerinden birisi bacaklarda ödemdir. İleri evre kalp yetmezliğine bağlı ödemde bacaklarla birlikte karın boşluğunda (asit) olabilir.

Bazen kalp yetmezliği olan yatan hastalarda, kuyruk sokumu üstünde ödem görülebilir. By-pass ameliyatı sonrası da damar alınan bacakta ödem oluşabilir.

Kalp zarının sertleşip, kalbi sıkıştırması durumunda da karın boşluğunda sıvı birikmesi (asit) oldukça sıktır.

Bacaklarda şişme (ödem) başka hangi durumlarda görülebilir?
Tansiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlarda (kalsiyum kanal blokerleri) ayak ve ayak bileğinde ödeme neden olabilirler. Bu durumda mutlaka doktorunuza başvurup durumu bildirmeniz gerekmektedir. Bacaklarda toplar damarlardaki dolaşım bozukluğu sonucu gelişen varisler ya da şişmanlık ve sıkı korse kullanımı da bacaklarda ödeme neden olabilir.

Hamilelik döneminde de bacaklarda ödem yakından takip edilmelidir. Hamilelikte bacaklarda ödem idrarda protein kaçağının habercisi olabilir. Bu durumu mutlaka kadın doğum doktorunuza bildirmeniz gerekir. Hamilelikte bacakalrda ödem gebelik zehirlenmesi (pre-eklamsi/eklamsi) yönünden yakın takip edilmenizi gerektirebilir.

Dokular arasında biriken sıvının fazla olması sonucu vücutta özellikle bacaklarda şişlik (ödem) oluşur. Bacak şişmeleri tüm vücudu ilgilendiren hastalıklar sonucu oluşabildiği gibi, sadece o bacağa ait bir rahatsızlıkta da görülebilir. İlaç kullanımı ve hamilelik gibi durumlarda bacak şişmelerine neden olabilir.

Her iki bacakta simetrik ödem görülmesi; guatr, bazı metabolik hastalıklar, böbrek hastalığı, kalp yetmezliğinde görülür. Bacaklardaki düşük dereceli simetrik ödem lenf dolaşım bozukluğu sonucu oluşabilir.

Hiç baş ağrısı çekmemiş kişi var mıdır?
Baş ağrısı çok sık rastlanan şikayetlerden biridir.

İnsanların %90-95’i hayatında en az bir kez baş ağrısı şikayeti ile karşılaşmışlardır.

Stresli hayat şartları, kötü beslenme ve uykusuzluk en sık baş ağrısı sebepleri iken baş ağrısı tek başına son derece önemli sağlık sorunlarının habercisi de olabilir.

Baş ağrısı geçmiyorsa ya da şiddeti giderek artıyorsa mutlaka önemsenmeli ve doktora giderek, altta yatan bir rahatsızlık olup olmadığı araştırılmalıdır.

Hangi tip baş ağrısına dikkat etmek gerekir?
Ani başlayan dayanılmaz baş ağrısı beyin tümörü, beyin kanaması ya da anevrizmanın habercisi olabilir. Ani kan basıncı yükselmelerinde de baş ağrısı sizi doktora getiren sebep olabilir. Yüksek tansiyona bağlı baş ağrılarına sıklıkla bulantı da eşlik eder. Enseden giren ve başa doğru yayılan baş ağrılarında nörolojik sebepler ekarte edilirken mutlaka tansiyon takibi ile de değerlendirme yapmak gerekebilir.

Baş ağrısının başlıca sebepleri nelerdir?
Migren ya da gerilim tipi baş ağrılarından oluşan pek çok nörolojik sebep
Görme bozuklukları
Yüksek ya da düşük tansiyon
Beyin tümörleri
Beyin damarlarında balonlaşma (anevrizma) ya da anevrizmanın yırtılması
Beyin kanamaları
Merkezi sinir sistemini tutan enfeksiyonlar (menenjit, ensefalit gibi)

Senkop nedir?

Senkop bayılma demektir.

Neden Bayılırız?

Beyin kan akımı önemli ölçüde ve geçici olarak azaldığı için geçici olarak şuur ve duruş (postür) kaybı olur yani bayılırız. Bayılma anında şuur kaybı olduğu için olup biteni hatırlayamaz, duruş kaybı olduğundan düşeriz. Senkop bir belirtidir mutlaka altta yatan bir neden vardır. Senkop, kalbe bağlı veya kalp dışı nedenlerden oluşur.
Kardiyak (kalbe) bağlı senkop nedenleri nelerdir?

Kardiyak senkop(bayılma), kalp debisindeki(atım hacmi) ani düşüşe bağlı olarak gelişen yetersiz beyin kan akımına bağlı geçici şuur kaybı olarak tanımlanır.
Aritmiler, kalp bloğu, düşük tansiyon, kalp kapak hastalıkları, kardiyak iskemi kalbe bağlı senkop nedenleri olabilir. Çok hızlı veya yavaş aritmiler hafif baş dönmesinden baygınlığa kadar şuur değişikliği yapabilir. Geçici tam kalp bloğu, kalp duraklaması, ciddi taşikardiler, baygınlığa yol açabilir. Ön belirti olmadan ani şuur kaybı olur ve ritm düzelince kişi hemen normale döner. Ana atardamar aortun darlığı veya kalp kası hastalıklarında eforla gelen şuur kaybı olabilir.

Kalp boşluğu içindeki tümör veya pıhtı tarafından kalp kapağının geçici tıkanması, hastanın pozisyonuna bağlı olarak senkopa neden olabilen nadir bir durumdur.
Atak sırasında yaralanma, ani bayılıp düşme ile olan daha ciddi bir durumu gösterir. Kardiyak ritm bozukluğuyla gelişen senkopta, kısa süreli kasılma gözlenebilir.

Kardiyojenik şokta da senkop olabilir. Bu durumda hasta idrar kaçırabilir

Kalbe bağlı olmayan senkop nedenleri de var mıdır?

Senkop vakalarının çoğu kalbe bağlı olamayan nedenlerle görülür. Bu sıklıkla görülen tipteki bayılmaya vazovagal senkop denir. Nabız ve tansiyonda ani ve hzılı düşme nedeniyle gelişir. Çoğunlukla, sıcak bir odada, ağır bir yemek gibi uyarıcı faktörler vardır. Bulantı, terleme, esneme, bazen görme ve duyma bozukluğu gibi ön belirtiler olur. Atak sonrasında hasta soluk, terli olabilir ve kalp hızı yavaştır.

Öte yandan boyundaki şah damarının hemen yakınındaki reseptörlerin aşırı hassasiyeti de nabzı yavaşlatıp baygınlığa yol açabilir. Traş sırasında, sıkı kravat takıldığında, baş aşırı çevrildiğinde gelişebilir. Sık rastlanan bir durum değildir.

Çoğu normal hastada hızlı pozisyon değişikliğine bağlı geçici baş dönmesi olabilir. Yaşlılarda daha fazla görülür. Postüral hipotansiyon, hasta uzanmışken ve genelde yatar veya oturur pozisyondan ani kalkışlarda gerçekleşen bayılma veya baş dönmesinin sık nedenlerindendir. Buna da sebep sıklıkla periferik nöropati, otonom fonksiyon bozukluğu, sıvı kaybı veya ilaç yan etkisidir.

Nörolojik şoka bağlı olarakda senkop gelişebilir bu tip bayılmalarda şuur hemen açılmaz, uykulu hal devam eder.

Bazen de altta yatan akciğer hastalığına bağlı güçlü öksürük nöbetleri senkopa yol açabilir.

Göğüs ağrısı kalp hastalıklarının en önemli ve en sık rastlanan belirtilerinden biridir.

Angina Pektoris nedir?

Koroner arter hastalığı yani kalbi besleyen damarların daralması veya tıkanması nedeniyle kalbin yeterince oksijen alamaması sonucu duyulan göğüs ağrısına verilen isimdir. Angina Pektoris kalp krizinin habercisi olabilir.

Angina pektoris’in tipik özellikleri nelerdir?
Koroner damarların daralması veya tıkanması sonucu oluşan göğüs ağrısının tipik özellikleri;
Genellikle yavaş yavaş artar ve yayılır.
Genellikle ağrı yorulunca, heyecanlı, sinirli, üzüntülü bir durumdayken başlar ve dinlenince geçer.
Genellikle ağır bir yemeği takiben ortaya çıkar.
Yorucu bir iş, yürüyüşle meydana gelir.
Genellikle retrosternal (iman tahtasının arkasında) veya orta hattın hafif solunda, sternumun altında hissedilir.
Ağrı nadiren sol meme altına yayılan bir ağrı da olabilir. Kalp kasının kanlanamadığı durumlardaki ağrı, her iki taraftan göğüse ve kollara (daha çok sol kol), boyuna ve alt çeneye yayılma eğilimindedir. Bazen arkaya ve enseye doğru da yayılabilir.
Yukarıda bahsedilen tipik angina pektoris bulguları var ise en yakın tıbbi merkeze baş vurulması ve kalp krizinin ekarte edilmesi için gerekli laboratuar ve görüntüleme tetkiklerinin yapılması önerilir.

Göğüs ağrısı kalp kökenli olup başka rahatsızlıkları işaret ediyor olabilir mi?

Kalp kasının kanlanmasının bozulmasına bağlı gelişen ağrıya angina pektoris deriz ve yukarıda tipik özelliklerinden bahsettik. Öte yandan göğüs ağrısı nefes alıp vermekle, göğüs hareketleriyle ve sırt üstü yatınca artıyor ve öne doğru eğilince hafifliyorsa bu kalbe bağlı başka rahatsızlıkların da habercisi olabilir. Ana atardamarın yırtılması (Aort disseksiyonu), kalbi dışardan saran zarın iltihabı (perikardit), mitral kapak prolapsusu da kalp kasının kanlanma bozukluğuna bağlı olmayan göğüs ağrılarına yol açabilir.

Örneğin kalp zarı iltihabı (perikardit) ateş, nefes darlığı, çarpıntı ile birlikte seyreden göğüs ağrısı yapabilir. Ana atar damar yırtılmasında (aort disseksiyonu) çok şiddetli bir ağrı duyulur. Hasta damar yırtılmasını, yırtılma şeklindeki ağrıyı net olarak hissedebilir. Ağrıyla birlikte hastada terleme, morarma, tansiyon düşmesi, fenalık hissi, baygınlık olur; kol ve bacaklar morarır.

Göğüs ağrısının kalp dışı nedenleri de olabilir mi?

Evet göğüs ağrısının kalp dışı nedenleri de olabilir. Batıcı veya saplanıcı tarzda, ani olarak maksimum şiddette oluşan ağrılar, genellikle kalple ilgisi olmayan, kas-iskelet veya sinir kökenli ağrılardır.

Kas, kaburga, omurga, yemek borusuna ait ağrılar da göğüste hissedilebilir. Yemek borusunun (Özofagusun) spazmı, yemek borusunda reflü veya yırtılma, midede ülserde gastroentestinal kökenli göğüs ağrılarına yol açabilir. Anksiyete, depresyon, kardiyak psikoz, kişisel çıkar amaçlı psikojenik nedenlerle de oluşan göğüs ağrıları vardır.

Toraks çıkış sendromu, servikal-torasik omurda dejeneratif eklem hastalığı, kostokondrit, herpes zoster(zona), göğüs duvarı ağrı ve hassasiyeti gibi nörojenik, kas-iskelet sistemine bağlı sebepler de göğüs ağrılarını oluşturabilir.

Halsizlik pek çok nedene bağlı olarak gelişebilir. Yorgunluk ve halsizlik en sık anksiyete ve depresyona bağlı olarak görülür. Ancak yorgunluk ve halsizlikten şikayet eden bir hastada öncelikle altta yatan başka bir sistemik hastalık olmadığından emin olmak için detaylı tetkik ve uygulama yapmakta fayda vardır. Zira bir hastaya psikolojik demeden önce mutlaka altta yatan başka bir hastalık olmadığını araştırmak gerekir.

Halsizlik şikayeti ile gelen bir hastada anemi, tiroid bezinin az yada çok çalıştığı hastalıklar, pek çok sistemi ilgilendiren kronik hastalıklar ve hatta kanserin ekarte edilmiş olması gerekir. Yorgunluk ve halsizlik kalp yetersizliğinin de bir belirtisi olabilir.
Hipertansiyon veya kalp Yetmezliği tedavisinde verilen idrar sökücü ilaçlar, halsizlik ve yorgunluk şikayetinizin artmasına neden oluyor olabilirler.

Ya da uzun dönem kullanılan allerji ilaçlarıda sebebi bulunamayan yorgunluğunuzun sebebi olabilir.

Kalp hastalıklarının en önemli ve en sık rastlanan belirtilerinden biridir. Kalp krizi belirtisi olan ağrılar daha çok göğüs ön bölgesinde yaygın bir alanda olup boyna ve sol omuza doğru yayılır ve künt vasıflıdır. Bir noktada veya batıcı-kalbe iğne batması-şeklinde değildir. Göğüs bölgesinde hissedilen ağrıların yaklaşık olarak %90’ı kas-iskelet sistemi ile alakalı ağrılardır.

Gögüs kafesi ve etrafında hissedilen şiddetli ağrı, aort kapağı darlığı, hipertrofik obstruktif kardiyomiyopati, hipertansiyon, aort yetersizliği, anemi (kansızlık), hipoksi (dokularda oksijen azalması), aort disseksiyonu (ana damarın yırtılması), perikardit (kalp zarı iltihabı), mitral kapak prolapsusu, özofajial reflü, özofagus (yemek borusu) spazmı ve yırtılması, ülser, depresyon ve kardiyak psikoz gibi pek çok sorundan kaynaklanabilir. Bu nedenle kalp ve gögüs ağrısının doğru tanımlanması, önemli sağlık sorunlarının erken evrede teşhis edilmesi için çok önemlidir.

Genel olarak hastalarda görünen kalp hastalıkları belirtileri nelerdir :
Ağrı
Nefes darlığı
Yorgunluk ve halsizlik
Çarpıntı
Bacaklarda ve karında şişme(ödem ve asit)
Öksürük
Bayılma(senkop)
Hazımsızlık, hıçkırık ve yutma güçlüğü
Baş ve ense ağrıları
Morarma, olarak sıralanabilir.

Kalp çarpıntısı nedir?

Kalp atımlarının normalden daha hızlı veya rahatsızlık verici bir şekilde hissediliyor olmasına çarpıntı deriz.

Kalp çarpıntısı ciddi bir kalp hastalığı belirtisi midir?

Çarpıntı, sıklıkla hiçbir ciddi kalp hastalığı olmadan gelişen selim bir belirtidir; fakat bazen yaşamı tehdit edici bir durumu da gösterebilir. Bazen çarpıntılar krizler halinde gelir. Çarpıntı şikayeti kendiliğinden geçebildiği gibi, çok uzun sürebilir ve tedavi gerektirebilir. Çarpıntı hisseden kişi veya yakını o sırada nabzı sayabilir, düzenli olup olmadığına dikkat edebilirse, tanı koymaya çok yardımcı olur. Bazen çarpıntı erken atımlar göğüste “uçuşma” veya “gümleme” hissi verebilir.

Kalp çarpıntısı ev ortamında nasıl değerlendirilmeli?

Çarpıntıyı ev ortamında değerlendirmenin en basit yolu nabız hızına, sayısına bakmaktır. Bunu yapmak içinde el bileğinin iç kısmında, baş parmak hizasında nabız ölçülebilir.

Kalp çarpıntısına eşlik eden başka şikayetler de olabilir mi?

Evet, bazen, çarpıntıya eşlik eden fenalık hissi, baygınlık olabilir. Bazen de, altta yatan ciddi bir kalp ritim bozukluğu varsa hastanın genel durumu bozulabilir. Çarpıntı şikayeti olan kişinin mutlaka bir tıbbi merkeze başvurup detaylı inceleme yaptırması ve kalp ritmini görüntülemek için elektrokardiyografi denilen tetkiki yaptırması önerilmektedir.

Kalp krizinin en önemli belirtisi göğüs ağrısıdır. Göğüsün ortasında yanma veya baskı tarzında genellikle şiddetli bir ağrı olur. Batıcı bir ağrı oluşmaz kalp krizinde.

Bu ağrı sol kola, nadiren de olsa sağ kola yayılır. Bazen kolda uyuşma şeklinde de görülebilir. Ağrı terlemeyle birlikte ortaya çıkar. Göğüste tam yeri belli olmayan sıkışma hissi veren bir ağrı olur, bu ağrı sol kola ve çeneye doğru yayılır, ağrı hareket etmekle artar, dinlenirken azalır, fakat geçmez.

Ağrı yarım saatten uzun sürer. Ağrıyla birlikte soğuk soğuk terleme ve mide bulantısı vardır. Nefes darlığı olur. Dolayısıyla, göğsünde şiddetli ağrı olan kişide eş zamanlı terleme de varsa bu kalp krizi belirtisi olabilir. Bununla birlikte kalbin alt duvarı etkilenmişse kalp krizinden, karın ağrısı ve mide bulantısı da oluşabilmektedir.

Yaşlı insanlarda ise daha çok nefes darlığı olarak görülmektedir. Bunun yanında bayılma, ritim bozukluğu, çarpıntı da bazen kalp krizi belirtisi olabilir. Nadiren olsa da kalp yetmezliği ile de ortaya çıkmaktadır.

Bazı insanlarda belirtiler çok gizli olabilir. Örneğin diyabet hastaları hemen hemen hiç ağrı duymazlar ve sadece nefes darlığı ve soğuk terleme şikayetleri olur. Bazen de hiçbir belirti vermeyebilir. Buna sessiz kalp krizi denilmektedir.

Siyanoz nedir?

Siyanoz dudak çevresinin ya da parmak uçlarının morarmasına tıp dilinde verilen isimdir.

Morarmanın( Siyanozun) nedenleri nelerdir?

Sağlıklı çalışan bir kalp, akciğerlerde temizlenen temiz kanı tüm vücuda pompalar. Ancak akciğerde kirli kanın temizlenip oksijenlenmesinde bir sorun varsa yada doku ve organlara kalp tarafından yeterince oksijenlenmiş temiz kan pompalanamıyorsa siyanoz meydana gelir.Yani siyanoz (morarma) kalp veya akciğer hastalıklarının habercisidir. Bu durumda da dudak çevresinde yada parmak uçlarımızda morarma görülebilir.

Morarma hangi hastalıkların habercisi olabilir?

Siyanoz kalp veya büyük damarlar seviyesinde kirli kanın temiz kana karışmasına sebep olan doğumsal kalp hastalıklarının habercisi olabilir. Yada kalbin pompalama fonksiyonunu tam olarak yerine getiremediği kalp yetersizliklerinde de ciltte, tırnaklarda ve dudakta morarma gözlenebilmektedir. Siyanoz kanın iyi oksijenlenemediği akciğer hastalıklarına da işaret ediyor olabilir.(KOAH gibi).

Kalp kaynaklı morarmalar daha çok santral tipte siyanoza sebep olur, yani mukozalar, ağız içi dudak çevresi morarır. Öte yandan özellikle parmak uçlarındaki periferik siyanoz (morarma) daha çok dolaşım bozukluğunu işaret eder ve şok gibi eriferik damar dolaşımının bozulduğu durumlarda görülür.