20 yıllık tecrübe

Atakalp Kalp Hastanesi, Türkiye’de kendini işine adamış tecrübeli, büyük ve güçlü bir kadro ile sizlere hizmet vermektedir. Kardiyoloji Merkezimizde Uzm. Dr. Hasan YILMAZ öncülüğünde tecrübeli ve alanında uzman kardiyologlar ile birlikte sağlık sorunlarınıza ilişkin çözümler üretilmektedir.

Atakalp Kalp Hastanesi’nde; hipertansiyon, hiperkolesterolemi, metabolik sendrom, koroner arter hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, kalp ritim bozuklukları gibi pek çok kardiyolojik hastalıkların tamamı kendi alanlarında uzman hekimlerimiz tarafından en güncel çözüm teknikleri kullanılarak başarı ile tedavi edilmektedir.

Kuruluşumuzun temel amacı modern, güçlü ve güncel tedavi yöntemlerini kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde başarılı bir şekilde uygulamaktır.

Hastanemiz;

 • KVC Yoğun Bakım ( 6 ),
 • Korener Yoğun Bakım ( 10 ),
 • Kardiyoloji ve KVC Servisleri ( 25 ),
 • Kardiyoloji Gözlem ( 6 )

olmak üzere toplam 47 adet yatak ile hizmet vermektedir.

Kalp hastalıkları, elektrofizyoloji, ekokardiyografi , kalp kateterizasyonu, koroner anjiyografi, koroner balon/stent girişimleri ve diğer girişimsel kardiyoloji alanlarında tecrübeli kardiyologlardan oluşan departmanımız da gelişmiş cihazlarımızla tetkik, tanı ve tedaviler yapılmaktadır.

Atakalp Kalp Hastanesi 7 gün 24 saat yanınızda.

Türkiye’nin ilk özel kalp hastanesi Atakalp, 1998 yılında kurulmuştur.
Hastalara misafir odaklı yaklaşımı, seçkin hekim kadrosu, sağlık personeli, tıbbi altyapısı ve teknolojisiyle Atakalp Hastanesi, hastaları için yaşam kalitesini arttıracak en iyi sağlık hizmetinİ sunması ve etik kurallara sıkı sıkıya bağlılığı ile tanınmaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimin Politikaları

 • Oluşturulan örgüt kültürüne bağlı olarak iş gücü devir oranının minimalize edilmesi,
 • Çalışanlar arasında rol çatışmasını engellemek için görev tanımlarını ve prosedürlerini net bir şekilde belirlemek,
 • Çalışan personelin iş ve sosyal güvenlik hukukunda belirlenen kanunlara uygun olarak özlük haklarının korunmasını sağlamak,
 • Çalışan personeli kurumiçi ve kurum dışı eğitim programlarıyla bilgilendirerek teknolojide değişim ve gelişimlere ayak uydurabilmelerini sağlamak,
 • Çalışanların iş performansını ve davranış özelliklerini ölçerek eksik yönlerini geliştirmelerine yardımcı olmak,
 • Çalışan memnuniyetini ölçerek verimliliği en üst düzeyde olmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak.

Eğitim

Hastanemizde işe başlayan tüm personele, kurumumuzu daha yakından tanıyabilmesi için oryantasyon eğitimini verilir. Bunun dışında bölüm ve sorumluluklar bazında değişkenlik gösteren kurum içi eğitimlerimiz mevcuttur. İhtiyaç duyulduğunda çalışanlar için dışarıdan eğitimler organize edilerek personelin kişisel gelişimine destek sağlanır.

Kalite Politikamız

Ulusal ve uluslararası standartları esas alarak; bu doğrultudaki yönetsel destekle, hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı, ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanarak sürekli eğitimle gelişmeyi destekleyen yüksek kaliteli hizmet sunmak ve çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak üzere kurulmuştur.

Kalite Yönetim Birimi olarak görevlerimiz

 • Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) kapsamında çalışmaları yürütme ve koordinasyonunu sağlamak
 • Bölüm hedeflerine, göstergelere yönelik analiz sonuçlarını değerlendirmek
 • Öz değerlendirmeler sonucunda hastanedeki eksikleri belirlemek ve iyileştirme çalışmaları sağlamak
 • Hasta ve çalışan memnuniyetine yönelik anketleri değerlendirmek
 • Birim kalite sorumluları desteğiyle takip edilen düzeltici, önleyici ve iyileştirici faaliyetleri değerlendirmek
 • Saha gözlemleri yapmak
 • SKS kapsamında belirlenen komitelere üye olarak katılmak ve komite işleyişinin takibini yapmak
 • Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek
 • Standartların takibini yapmak
 • Dokümantasyon yönetiminin Sağlıkta Kalite Standartları’na (SKS) uygun işleyişini sağlamaktır

Atakalp Kalp Hastanesi’ nde Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) kapsamında faaliyet gösteren; Eğitim Komitesi, Tesis Güvenliği Komitesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Hasta Güvenliği Komitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi, Transfüzyon Komitesi, Klinik Kalite İyileştirme Komitesi, Nütrisyon Destek Ekibi, Bina Turu Ekibi, Hasta Görüş ve Öneri Değerlendirme Ekibi, Çalışan Görüş ve Öneri Değerlendirme Ekibi, Mavi Kod Değerlendirme Ekibi, Beyaz Kod Ekibi, Pembe Kod Ekibi ve Organ Bağışı Ekibi bulunmaktadır. Komiteler aracılığıyla hastanede yürütülen kalite çalışmalarının takibi yapılmakta, oluşabilecek potansiyel sorunlar için tedbirlerin alınması sağlanmaktadır.

“Sürekli iyileşme ertelenmiş mükemmellikten daha iyidir.”

                                                                                                       Mark Twain

Atakalp Hastanesi Hemşireliği; Kalp problemleri nedeniyle hastanemize gelen hastalarımızın sağlıkla ilgili sorunlarının giderilmesi, iyileştirilmesi için hemşirelerimiz tarafından, kaliteli bakımın verildiği, sürekli olarak takibin ve etkili müdahalenin yapıldığı hizmetlerin bütünüdür.
Hemşirelerimiz zamanın büyük bir kısmını hastalarımızı izlemek, gözlem yapmak için kullanmakta ve hastalığın ciddiyetine bağlı olarak tüm hasta gereksinimlerini karşılamaktadır. Bu nedenle kalp hastalarının bakımında, komplikasyonlarının izlenmesi ve tedavisinde hemşirelerimizin rolü ve önemi oldukça büyüktür.
Hastanemizde, üniteye özgü bilgi ve beceriye sahip, iyi eğitilmiş, etkin, sağlık ekibiyle uyumlu hemşireler çalışmaktadır. Hemşirelerimizin diğer önemli özellikleri ise güler yüzlü, duyarlı, anlayışlı, güçlü insani ilişkilere sahip olmalarıdır.
Atakalp Hastanesi’nde Hemşirelik Hizmetleri Başhekimliğe bağlı olarak hizmet vermektedir. Hemşirelik hizmetleri organizasyonu; Başhemşire, ünitelerin sorumlu hemşireleri, hasta tedavi ve bakım hemşirelerimiz, eğitim hemşiremiz, ve enfeksiyon kontrol hemşiremizden oluşmaktadır.

Hizmet Alanlarımız:

 • Yataklı Tedavi Servis Hemşireliği( Kalp Damar Cerrahisi Servisi- Kardiyoloji Servisi)
 • Yoğun Bakım Hemşireliği ( Kalp Damar Cerrahisi – Kardiyoloji Yoğun Bakım)
 • Ameliyathane Hemşireliği (Kalp Damar Cerrahisi )
 • Acil Servis Hemşireliği
 • Poliklinik Hemşireliği
 • Eğitim Hemşiresi
 • Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Hemşirelerimizin bilgi, beceri düzeylerini korumak ve mesleki gelişimlerinin düzenli ve sürekliliği için her yıl hemşirelerimiz tarafından Eğitim Talep Formları doldurulmakta ve Yıllık Eğitim Planımız oluşturulmaktadır. Eğitim hemşiremiz oluşturulan Yıllık Eğitim Planını tüm ünitelere dağıtmaktadır. Eğitim hemşiresi tarafından sürekli olarak, her hafta yapılacak olan eğitimlerin tarihi, konusu vb. hakkında hemşirelerimize çağrı yapılmaktadır.
Her yıl Enfeksiyon Kontrol Komitesi Yıllık Faaliyet Planı çerçevesin de , Enfeksiyon kontrol hekimimiz önderliğin de Hijyen Eğitim Planı hazırlanmakta , hemşire ve diğer sağlık ekibine konu ile ilgili gerekli eğitimler verilmektedir.
Ulusal – uluslararası Kongre, seminerlere ve eğitim programlarına katılım konusunda Atakalp Hastanesi hemşirelerimize her türlü desteği vermektedir.
Psikoloğumuz tarafından çalışanlarımıza gruplar halinde, iletişim, stresle baş etme yöntemleri, sosyal destek vb. konularla kişileri destekleyici ve motivasyonlarını artırıcı çalışmalar yapılmaktadır.
Atakalp Hastanesi’nde yılın belli dönemlerinde uyguladığımız Hasta Memnuniyet Anketleri ile hastalara vermiş olduğumuz hemşirelik hizmetlerinin etkinliğini, doğruluğunu ölçmekteyiz.
Tüm bunlar çerçevesinde amacımız; sunduğumuz hemşirelik hizmetleri ile sağladığımız hasta / hasta yakını memnuniyetini sürekli olarak yüksek düzeyde tutmak ve korumaktır.

Misyonumuz

Uzmanlaştığımız tüm sağlık hizmetlerinde, tıbbın ulaştığı en üst düzeyde, güvenilir, hasta odaklı ve kaliteli hizmet veren, hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan, hasta haklarına saygılı, çevreye duyarlı, nitelikli sağlık çalışanı yetiştiren, yenilikçi ve sürekli kendini geliştiren öncü bir kuruluşuz.

Vizyonumuz

Uzmanlaştığımız her alanda ülkemizde sunduğumuz hizmetin bilimselliği ve kalitesi ile ilklerin içinde yer almayı, uluslararası alanda tıbbın ulaştığı en üst düzeydeki uygulamaları takip ederek gelişimine katkıda bulunmayı ve bu çalışmaları akademik ortamda da sürdürmeyi hedefleyen bir sağlık kuruluşuyuz.

Değerlerimiz

 • Dürüstlük
 • Gizlilik
 • Çıkar çatışmasından uzak durmak
 • Sorumluluklarımızı yerine getirmek

Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği Politikası

 • Pro-aktif iş güvenliği yaklaşımının benimsenmesi,
 • Faaliyetlerimizin tehlike ve risklerinin periyodik olarak gözden geçirilmesi,
 • Organizasyon kültüründe güvenli ve sağlıklı davranışların desteklenmesi,
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi, minimize edilmesi ve yönetilmesine ilişkin etkili yönetim sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanması,
 • Tüm çalışanların güvenli ve yeterli derecede çalışabilmesi için gereken eğitim ve bilginin sunulması,
 • İşyeri içerisinde kaza ve yaralanma vakalarının azaltılması veya bertaraf edilmesi için gereken önlemlerin alınması,
 • Çalışanlar, stajerler, tedarikçiler, ziyaretçiler ve hastalar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanması,
 • Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.

Çevre Politikası

 • Doğal kaynakların korunması ve enerji tasarrufunun gerçekleştirilmesi,
 • Tüm çalışanlarımızın çevre konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi,
 • Atıkların azaltılması, kaynağında doğru ayrıştırılması, mevcut atıkların çevreye zararının en aza indirilmesi,
 • Oluşan tüm atıkların sadece yetkilendirilmiş firmalara teslim edilmesi,
 • Çevreye olan etkilerin minimum düzeyde tutulması,
 • Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çevreyi koruma ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.